unnamed-2.jpg

Metoda Berlioza

Zakłada, że podczas nauki w ogóle nie używa się rodzimego języka uczniów. Metoda Berlitza jest więc dla wszystkich, którzy potrzebują języka obcego przede wszystkim do komunikacji, a mają problemy z wykorzystywaniem zdobytej wiedzy w sytuacjach losowych.  

blog-students-library.jpg

Metoda komunikacyjna

Metoda komunikacyjna – kładzie nacisk na to, by uczeń potrafił się dogadać w różnych codziennych sytuacjach. Studenci uczą się używać języka angielskiego w różnych kontekstach. Na zajęciach stosuje się często pracę w parach. Ćwiczenia są skonstruowane w sposób, który wymaga umiejętności współpracy i negocjacji między uczestnikami kursów. Zadania na płynność językową kształtują pewność siebie i zachęcają do swobodnego wypowiadania się. 

pensive-female-student-listening-music_2

Metoda Audiolingwalna

W metodzie audiolingwalnej nauka odbywa się poprzez częste i bezrefleksyjne powtarzanie. Na naszym kursie taki dryl językowy może nadawać się do przećwiczenia materiału językowego lub możemy wykorzystać założenia tej metody przy zadawaniu prac domowych.  

compiuterbook.png

Metoda Gramatyczno-Tłumaczeniowa

Metoda gramatyczno-tłumaczeniowa nastawiona na naukę przede wszystkim gramatyki i leksyki oraz wykorzystywana głównie do czytania i rozumienia tekstów, może również nie sprawdzić się dzisiaj jako jedyna i główna metoda nauki, ale na pewno po części może posłużyć do nauczania poszczególnych sprawności.